Series 2 – Bài 14: Mô tả người

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 26/11/2009. Đăng trong Australian English. Lượt xem : 8248