1

QUT Triple Crown Scholarship – 25% and more

Gửi Email bài này

Trường đại học Queensland University of Technology - QUT hân hạnh giới thiệu chương trình học bổng Triple Crown Scholarship nhằm hỗ trợ sinh viên có mục đích học tập và công nhận thành tích học tập xuất sắc của sinh viên quốc tế.

Những sinh viên đoạt học bổng Triple Crown sẽ nhận học bổng 25% học phí, với điều kiện đảm bảo kết quả học tập trong suốt thời gian học.

Hãy đăng ký để trở thành một trong những thành viên của nhóm sinh viên quốc tế xuất sắc đến từ hơn 10 quốc gia trên thế giới.

Học bổng dành cho các khóa học sau tại QUT Business:

 • BS05 Bachelor of Business
 • BS16 Master of Business
 • BS17 Master of Business Advanced
 • BS18 Master of Business/ Master of Business Double Degree
 • BS79 Graduate Diploma in Business

Học bổng trị giá

 • 25% học phí của học kỳ đầu tiên tùy vào điểm đầu vào
 • 25% học phí tiếp tục cho các học kỳ sau nếu bạn giữ được điểm học trung bình từ 5.75/7 (theo bảng xét điểm của QUT). Việc được cấp học bổng tiếp tục sẽ được xét vào cuối học kỳ.

Cách thức đăng ký học bổng:

 • Liên lạc Du Học SET để đăng ký xin trường và học bổng
 • Học bổng tiếp tục sẽ được tự động xét và cấp khi bạn đạt đủ yêu cầu nêu trên.
 • Số lượng không hạn chế

Yêu cầu:

 • Đáp ứng yêu cầu học thuật và tiếng Anh đầu vào của khóa học
 • Bắt đầu khóa học không trễ hơn Học kỳ 1 (tháng 2) 2014

Đóng