1

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẮP XẾP CHỖ Ở DO DU HỌC SET SẮP XẾP

Gửi Email bài này

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẮP XẾP CHỖ Ở DO DU HỌC SET SẮP XẾP

 

Nhân viên tư vấn phụ trách

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

Điện thoại liên lạc tại Úc

 

 

Email/ YM chat/Skype chat

 

Học sinh trường

 

Địa chỉ bạn bè hoặc người thân tại Úc (nếu có)

 

Tel/Email liên lạc

 

 

 

YÊU CẦU CHỖ Ở

 

Thời gian dự định ở Homestay/ accommodation do SET sắp xếp

 

Số tuần:

Thời gian từ ngày ________________

tới ngày: ______________________

 

Muốn thuê nhà gần khu nào?

 

 

Điền kiện phòng ở

(single room/ share room)

 

Có cần ăn tại nhà ở này không?

 

 

Có ăn kiêng không? Ghi cụ thể

 

 

Có đang dùng thuốc hoặc bị bệnh mãn tính nào không?

(Ghi cụ thể)

 

Yêu cầu khác (nếu có)

 

 

 

Formed by Binh Tran 12/2/2012

Đóng