Những dấu ấn trong cuộc đời ông chủ Apple – Steve Jobs

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 27/06/2011. Đăng trong Giải trí. Lượt xem : 15267    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.