Những câu nói bỏ túi dành cho bạn

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 10/08/2010. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 11105

2009-8-14-the-art-of-conversation

Khi gặp chuyện gì thấy hay hay, hoặc thấy vui: Cool! / That’s awesome! / Great!

Khi được hỏi ý kiến: I think so (nếu đồng ý)/ I don’t think so (nếu không đồng ý)

Khi nêu ý kiến, đề nghị: I think … / In my opinion, …  / Why don’t you … / I mean ...

Khi thỏa thuận, đồng ý: Okay, … /  Deal! / Let’s make a deal / That’s great!

Khi rủ rê: Let’s get started / Why don’t we … ?

Khi không chắc chắn về điều gì: I’m not sure / I’m afraid that … / I don’t think it works …

Khi chắc chắn 1 điều gì: You can count on it.

Khi đồng ý về 1 điều gì: Absolutely! / Definitely!

Gọi bạn: Hey buddy / Hey ya

Cảm ơn: Thank you / Thanks / Thanks anyway / You’re helpful

Khi ngạc nhiên: Really? / Is that so?/ Are you kidding me?

Khi an ủi: You did really good job / That’s something …. / You can do it better next time

Khi chào tạm biệt: See ya / See you later / Have a nice day.

Khi làm gì có khả năng chạm vào người khác: Excuse me

Khi nghe không rõ, cần lặp lại: Sorry? / Pardon me? / What did you say? /

Các bạn lưu ý điều này, câu “How are you” chỉ như một lời chào chứ không thực sự là một câu hỏi.

Nhiều lúc họ đi ngang và nhận ra bạn, họ nói “Hi, how are you”, có 2 trường hợp xảy ra. Nếu họ dừng lại nói chuyện thì bạn trả lời bình thường và hỏi thăm lại. Nếu họ tiếp tục bước đi thì bạn trả lời là “Hi, How are you”. (Tự nhiên hơn nữa, bạn bè có thể nói What’s up?!) Biết được điều này, bạn sẽ không bị shock khi thấy sao tự nhiên hỏi mình có khỏe không mà không thèm nghe mình trả lời.

Và hãy nhớ rằng, luôn say “Thank you” với bất cứ ai mở cửa giùm bạn, chỉ đường cho bạn và giúp bạn điều gì đó.    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.