1

Nhận học bổng ngay khi tham dự Hội thảo du học University of Canberra

Gửi Email bài này

Thời gian: 4:00 – 5:30 pm, thứ 2, 7/6/2010

Địa điểm: VP Du Học SET Trụ sở chính:

                 115 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, tp. HCM

                 Tel: 8 3848 4433

                 Hotline: 0918 118 119

Vui lòng mang theo kết quả học tập của 2 năm gần nhất.

 

Đóng