1

New Zealand nới quy định cho SV quốc tế

Gửi Email bài này

Bộ trưởng Nhập cư New Zealand Nathan Guy vừa thông báo một số thay đổi về việc đánh giá sức khỏe của sinh viên quốc tế khi đến nước này học tập.

Theo đó, kể từ tháng 7.2012, sinh viên quốc tế đến New Zealand sẽ không còn phải trình kết quả kiểm tra sức khỏe toàn diện. “Nếu không có vấn đề về sức khỏe khác, sinh viên quốc tế chỉ cần kiểm tra bệnh lao”, dẫn lời bộ trưởng.

"Với thay đổi này, sẽ giảm đáng kể số tiền khoảng 17 triệu đô/ năm mà 62,800 sinh viên quốc tế phải bỏ ra"

Ngoài ra sẽ có 1 số thay đổi:

Sinh viên có thể sử dụng kết quả kiểm tra sức khỏe đã nộp trước đây nếu kết quả khám không quá 36 tháng.

Đối với người đi theo, sẽ giảm điều kiện mà có thể ảnh hưởng đến việc cấp visa của họ.

Cuộc kiểm tra và yêu cầu sẽ được cập nhật để bảo đảm rằng khi chi phí khám sức khỏe tăng sẽ được xem xét.

" Những thay đổi này chứng tỏ rằng chính phủ sẽ nghiêm túc trong việc tạo điều kiện cho người nước ngoài có khả năng đóng góp cho New Zealand sẽ không gặp trở ngại. Và chúng tôi vẫn đảm bảo rằng họ vẫn đảm bảo yêu vầu về sức khỏe để vào New Zealand." dẫn lời ngài Guy.

(theo Yahoo.nz)

Đóng