Mùa nở rộ điểm IELTS cao tại SET

Được viết bởi Nam Dev. Đăng ngày 01/03/2010. Đăng trong Thông tin Anh ngữ. Lượt xem : 15444

 lop-hoc-IELTS-SET

Lớp học IELTS tại SET


 

Ho va Ten                                            Lis         Read          Write       Speak    Total

Bui Tri Vu                         Nam             7.5            8.5              6.5            7.5         7.5

Vu Thi  Kim                      Phung          8               7                 6               7.5         7

Nguyen Thi Que              Anh              6.5            7.5              7               6            7

Truong Thi Mi                  Ly                 7.5            7.0              7               6            7

Tran Thanh                      Thu              6.5            7                 7               6.5         7

Nguyen Ngoc Phuong     Uyen         8.5            8                 6.5            6.5         7.5

Tran Thanh                      Thu              6.5            7                 7               6.5         7

Le Hoang                         Truc              8               6                 7               6.5         7

Le Thi Hoang                   Yen             7.5            8                 5.5            6.5         7

Nguyen Song Hai            Yen             7               7.5              6.5            6.5         7

Hoang Gia Hai                 Hoang        7               8                 6.5            7.5         7.5

Nguyen Manh                  Huy              7               6                 5.5            7.5         7

Trinh Thien Thanh           Tam           8               6                 6.5            6.5         7

Huynh Ngoc                    Hoa             7               8.5              6               6             7

Trinh Thien Thanh           Tam          7               7                 5.5            7.5          7

Nguyen Thai                    Linh            8               7                 6               6             7

Tong Truong                    An              7               7.5              5.5            7             7

Phan The                         Hieu           8               7                 6.5            6.5          7

Pham Ha                         Minh           7               7                 7               7             7

Quach Nguyen Quynh    Thu          8.5            8.5              7.5            7             8

Cap Kim                           Hoang       8               8.5              6.5            6.5        7.5

Hoang Minnh                   Duc           7               7                 6.5            7             7

Trinh Hoa                         Nghi          8               6.5              7               6.5          7

Le Vu                               Hoang       7.5            8.0              6               6              7

Vu Thao                           Nguyen      7               8.0              6.5            6            7

Luu Quynh                       Duong       7               7.5              6               6.5         7

Nguyen Quoc Trung        Hung       7.5            7.5              6               5.5         7

Nguyen Nhu                    Khang      7.5            7.5              5.5            7            7

Hoang Thi Ngoc              Thanh       6               8                 7               6            7

Bui-Tri-Vu-Nam NGUYEN-NGOC-PHUONG-UYEN
Hoang-Gia-Hai-Hoang CAP-KIM-HOANG

QUACH-NGUYEN-QUYNH-THU

 


Năm 2010

Ho va Ten                                           Lis          Read          Write       Speak    Total

Tran Đoan                        Thu             9               8.5              7.5            8.5         8.5

Tran Thi Anh                Tam            7.5            8                 6               8            7.5

Nguyen Ngoc Anh           Ha              7.5            8                 7               7.5         7.5

Nguyen Thi Minh             Hien            8               9                 6               6            7.5

TRAN-DOAN-THU TRAN-THI-ANH-TAM
NGUYEN-NGOC-ANH-HA Duong-Ngoc-Tram

 

Và hơn 100 bông hoa 6.5 IELTS khác xuyên suốt năm 2009 vừa qua.

Như vậy, năm 2009 và đầu năm 2010 chứng kiến một số bạn đạt điểm một kỹ năng riêng lẻ như nghe/nói hoặc đọc/viết TUYỆT ĐỐI hoặc CẬN TUYỆT ĐỐI, chẳng hạn như: Phương Uyên, Vũ Nam, Ngọc Hoa, Quỳnh Như, vàn đặc biệt là Đoan Thư và Mình Hiền.

Cho đến nay, SET cũng đã ‘cung cấp 2/4 ‘thủ khoa IELTS’ của Việt Nam, năm 2006 là Thiên Ánh và năm 2010 là Trần Đoan Thư với số điểm là 8.5. Số điểm này quả là một thành tựu lớn và cũng là thách thức lớn cho cả…giáo viên chúng tôi! Quả là những con số đáng cho nhiều người phấn đấu và nhắm đến.

Mong sao năm 2010 sẽ đánh dấu chương trình IELTS của SET cũng như ‘trạm’ đăng ký thi IELTS cho BC tại SET tiếp tục cho nở những bông hoa 6.5 hay 7.0+ hay cao hơn nữa. Xin một lần nữa chúc mừng các bạn!

ThS. Nguyễn Đức Hải – Giám Đốc