Một số trắc nghiệm từ vựng lý thú

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 30/08/2010. Đăng trong Thông tin Anh ngữ. Lượt xem : 10763

1. Bài trắc nghiệm về Từ vựng ngành ngân hàng.

Xin click vào link này.

2. Bài trắc nghiệm về V-ing.

Xin click vào link này.

3. Bài trắc nghiệm Đúng – Sai.

Xin click vào link này.

 

     Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.