Mỗi tuần 01 dạng bài IELTS tham khảo

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 03/11/2009. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 9455

Task 2:

You should spend about 40 minutes on this task

Write about the following topic:

Some people think the best way to reduce crimes is to give longer time imprisonment. Others  think society can have better methods to reduce crime.

Discuss both of views, and give your own opinion.

Cám ơn bạn T.T.H. đã chia sẻ đề thi này cho các bạn quan tâm!    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.