**MỚI** Học bổng Fulbright trong chương trình Học giả Việt Nam (VSP) 2011

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 02/04/2010. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 5565

 

Chương trình Học giả Việt Nam (Vietnamese Scholar Program – VSP) là một trong bốn thành phần truyền thống của Chương trình Fulbright tại Việt Nam. Chương trình này tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng bài, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 9 tháng.

Các học giả được tuyển chọn sẽ được đài thọ sinh hoạt phí hàng tháng trong suốt thời gian tham gia Chương trình và vé máy bay khứ hồi đi Hoa Kỳ. 

Chương trình Fulbright tại Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trao đổi Học giả Quốc tế (CIES) sắp xếp học giả đến những nơi tiếp nhận phù hợp tại Hoa Kỳ.

(Thượng Nghị Sĩ J.William Fulbright (1905 – 1995), người khởi xướng chương trình Học Bổng Fulbright)

Chương trình khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số, và ứng viên thuộc mọi tỉnh, thành nộp đơn. VSP nhằm tuyển chọn những học giả xuất sắc căn cứ trên học vấn và chuyên môn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới hay quan hệ. Ưu tiên ứng viên dưới 50 tuổi.

Ứng viên muốn nộp đơn tham gia phải là công dân Việt Nam, có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn), biết tiếng Anh đủ thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ. 

Chương trình áp dụng cho các ứng viên thuộc mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, ưu tiên cho các học giả thuộc 10 lĩnh vực sau:  Quản lý Giáo dục đại học, Luật,  Quản lý công, Quy hoạch & Phát triển đô thị, Chính sách đối ngoại, Sức khỏe cộng đồng, Nghiên cứu về Hoa Kỳ, Chuyên ngành nghiên cứu phụ nữ, Chính sách & Nghiên cứu về Môi trường, Kinh tế (bao gồm cả kinh tế quốc tế và kinh tế nông nghiệp)

Chương trình chỉ nhận hồ sơ trực tuyến qua website của Đại sứ quán Hoa Kỳ: http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.