1

Miễn phí 4 tuần anh văn

Gửi Email bài này

Tin vui cho du học sinh tại Gold Coast, bang Queensland, Úc. Miễn phí lớp anh văn tối tại Gold Coast Institution of TAFE.

Lịch học: Thứ 2 đến Thứ 4 5.00pm – 8.00 pm

Khóa học: Elementary, Intermediate & Advanced


Chỉ 4 tuần duy nhất!
Thứ 2, ngày 30/05 & Thứ 4, ngày 01/06
Thứ 2, ngày 06/06 & Thứ 4, ngày 08/06
Thứ 3, ngày 14/06 & Thứ 4 ngày 15/06 (thứ 2 là ngày nghỉ lễ)
Thứ 2, ngày 20/06 & Thứ 4, ngày 22/06

All international students are welcome.
Bring your friends!

Liên hệ Du Học SET - văn phòng Sydney để được tư vấn thêm:

Suite 3, 2nd Floor, 300 Chapel Road South, Bankstown 2200, Australia

Tel:  +61 2 9299 1133

Hotline Australia : +61 44 7788 095

{rokaccess special, manager, author, editor} 

 Thông tin nội bộ:

GCIT Southport Campus – Level 3
Meet at Room 305
(Level 3 - behind the Library)
Improve your accuracy & fluency!
Enquiries: 5581 8324
{/rokaccess}

Đóng