1

Miễn lệ phí xin trường trung học công lập – Chỉ có tại SET

Gửi Email bài này

Từ nay đến 31/12/2011, Sở Giáo Dục bang Victoria sẽ miễn lệ phí xin trường (application fee) trị giá $220 dành cho các hồ sơ xin vào một trong các trường trung học công lập tại Tiểu bang Victoria khi thông qua Du Học SET.

Liên lạc chúng tôi ngay hôm nay để nhận được ưu đãi hấp dẫn này.

Đóng