1

Miễn lệ phí nộp hồ sơ vào UTS cho 10 sinh viên đầu tiên

Gửi Email bài này

Là đại diện tiêu biểu của Trường Đại Học UTS - University of Technology Sydney, Du Học SET hân hạnh đem đến cho bạn 10 suất miễn lệ phí nộp hồ sơ (application fee) vào bất kỳ chương trình nào của trường UTS trị giá $100/ suất.

Phần hỗ trợ đặc biệt này chỉ dành cho sinh viên đăng ký học tại UTS trong năm 2011 thông qua Du Học SET

Hãy liên hệ Du Học SET ngay hôm nay để nhận ngay ưu đãi này. Chỉ có tại Du Học SET!


 

Being a Top Performance for UTS - University of Technology Sydney, SET Education would like to announce that we offer 10 application fee waiver to any course at UTS worth $100.

This offer apply to any student apply and commence study at UTS in 2011 through SET

 

Contact SET Education today!

Đóng