1

Miễn application fee khi đăng ký vào các trường trung học công lập bang Victoria – Úc

Gửi Email bài này

Từ ngày 6/12 đến ngày 31/01/2011, tất cả hồ sơ xin nhập học tại các trường trung học công lập tại tiểu bang Victoria - Úc sẽ được miễn giảm phí đăng ký application fee trị giá $210. 


Để được nhận phần miễn giảm này, tất cả các đơn xin nhập học cần:

  • Hồ sơ phải được điền đầy đủ, không thiếu sót
  • Hồ sơ đăng ký học tại các trường nằm trong hệ thống giáo dục công lập, năm học 2011

Nếu hồ sơ không được hoàn hoàn tất đầy đủ, lệ phí application fee sẽ được yêu cầu đóng để hoàn tất quá trình xét duyệt hồ sơ.

Hãy nhanh tay liên lạc Du Học SET để đăng ký và nhận ưu đãi trên và làm hồ sơ du học hoàn toàn miễn phí.

Đóng