1

LỚP MỚI !!! Tháng 2 – 2011

Gửi Email bài này

Thi xếp lớp vào các ngày THỨ 2 ;4 ;7 sáng lúc 8g30 tại VP SET 115 Đặng Dung, Tân Định, Q.1 và THỨ 3 ;5 tại VP SET Chợ Lớn 134 Châu Văn Liêm Q.5 (hoàn toàn miễn phí). Đăng ký ngay với Ms Thu Hà theo số 08 3848 4433 ext 16 or 31.

Đóng