1

Lịch thi IELTS 2010

Gửi Email bài này

Lịch thi IELTS năm 2010 tại Hội Đồng Anh:

Jan

09* & 23*

Apr

  10* & 17*

Jul

10, 17* & 31*

Oct

   09*, 23 & 30*

Feb

    06 & 27

May

 08*, 15 & 29

Aug

    14, 21* & 28

Nov

   06 & 20*

Mar

 06* & 20*

Jun

   05*, 19 & 26*

Sep

    11* & 25*

Dec

   04* & 11*

Ghi chú: * Ngày có thi General 

Thủ tục đăng ký bao gồm:

1. Hai hình 4x6 (khổ passport, nền xanh hoặc trắng, chụp hình không đeo kính)

2. CMND hoặc hộ chiều (copy không cần công chứng)

3. Lệ phí 3,100,000 VNĐ

Đăng ký tại SET xin liên hệ với Thu Hà theo số điện thoại 08 3.848 4433 ext 16.

Ngoài ra chúng tôi cũng cập nhật thêm Lịch thi IELTS ở IDP để các bạn tham khảo.

Lịch thi IELTS tại IDP - Tp. HCM (lệ phí thi 170 USD)

1

  09,23* & 30

4

      10* & 17*

7

 10, 17*, 31*

10

 09*, 23, 30*

2

  06, 11* & 27

5

      08*, 15 & 29

8

 14, 21*, 28

11

 06, 20*, 27

3

  06*, 20* & 27

6

      05*, 19 & 26*

9

 04, 11*, 25*

12

 04*, 11*, 18

Đóng