1

Lịch học IELTS tại Du Học SET chi nhánh khu vực Chợ Lớn

Gửi Email bài này

Lịch học IELTS tại

Du Học SET chi nhánh Chợ Lớn

134 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.


TIMES


CLASS


MON


TUE


WED


THUR


FRI


08:30 – 11:30


SA – 1101


Listening , Speaking skills and strategies


Reading, Writing skills and strategies


Listening , Speaking skills and strategies


Reading, Writing skills and strategies


Homework and activities


09:00 – 11:30


SF – 1102


Reading, writing and

Gram, Struct


Listening, Speaking  and Gram, Struct


Reading, writing and

Gram, Struct


Listening, Speaking  and Gram, Struct


Homework and activities


 

Lịch thi IELTS tại tp Hồ Chí Minh 2011

JAN/2011


08

15*

22* IDP & BC

FEB

12*         17*IDP

19

26

MAR

05*

12

19*

APR

02*


16*

28

MAY

07*      19*

14 IDP 28


JUNE

04

11*

25*

JUL (BC)

09*

16

30*

AUG (BC)

13*

20


25*

 

(IDP Test dates included)

* with General trainingĐóng