1

Lịch chiêu sinh trong Tháng 3 – 2011

Gửi Email bài này

Mời bạn tham khảo thông tin lịch chiêu sinh trong Tháng 3. Thi xếp lớp miễn phí vào Sáng Thứ 2; Thứ 4; và Thứ 7 từ 8g30, hãy đăng ký ngay với chúng tôi theo số 08 3. 8484433.

Lưu ý: Ngày nhập học và số lượng nhận thêm có thể thay đổi theo tình hình mỗi tua lớp.

Đóng