1

Lì xì đầu năm 2012

Gửi Email bài này

Đang háo hức

anh Kha

cô Hương, Lê, Diệp

cô Hương, Lê

chị Phúc, Nhi, Thương

anh Hạc

chị Hoa , Thuy, MAi

chị Nga kế toán

Lì xì của những người vắng mặt. Giải cao nhất là $100 thuộc về bé Hiền - SET HCM

Cu chúc mi người sc khe di dào, tin vào như nước tin ra nh git, Thành công, Hnh phúc và Vn s như ý.

Đóng