1

Kỳ Thi Thử IELTS tại SET

Gửi Email bài này

Và dưới đây là kết quả của kỳ thi thử IETLS diễn ra ngày 30/12/2009 tại SET Education, địa chỉ 115 Đặng Dung – F. Tân Định – Q.1.

FULL NAME READING (40)  RAW SCORE LISTENING (40) RAW SCORE
Trần Thị Thùy Dương 12 4.0 22 5.5
Nguyến Thị Ngọc Hà 11 4.0 7 3.5
Trần Thanh Hương 13 4.0 18 5.0
Huỳnh Thị Khánh Linh 8 3.5 10

4.0

Đinh Thị Thúy Nga 11 4.0 12 4.0
Nguyễn Thị Thúy Ngân 20 5.5 12 4.0
Nguyễn Hồ Minh Thảo 17 5.0 23 5.5
Lê Thùy Trang 16 4.5 22 5.5
Lương Trần Quỳnh Trân 22 5.5 21 5.5
Đỗ Thanh Trúc 15 4.5 13 4.5
Huỳnh Thị Khánh Vy 14 4.5 18 5.0

 

Đóng