1

Khai giảng lớp mới trong tháng 9/2009

Gửi Email bài này

Ngày 07/09 hoặc 14/09/2009 "chương trình bổ trợ Anh văn cho du học của SET" khai giảng lớp Foundation - "Củng cố nền tảng Anh văn nhập học IELTS". Lớp học vào các buổi tối Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 và Thứ 6 từ 6g - 8g30.  

Thi xếp lớp vào Sáng Thứ 4 và Sáng Thứ 7 hàng tuần hoàn toàn miễn phí

Để biết thêm chi tiết về học phí và các thông tin khác liên quan đến các lớp IETLS  vui lòng liên hệ với Thu Hà (Ms) theo số điện thoại: 08 - 3.848 4433 ext 16.

.

Đóng