1

Khai giảng lớp mới trong tháng 12/2009

Gửi Email bài này

Bộ phận SET - IELTS Bổ trợ Du học dự tính khai giảng lớp Foundation - Nền tảng Anh văn, vào ngày 14/12/2009. Lớp học này nhằm củng cố lại những điểm Văn phạm cần thiết cho việc học IELTS sau này. Giáo trình do SET tự soạn nhằm đáp ứng nhu cần thực tế của học sinh. Thời gian học cụ thể: Sáng: 9g - 11g30 học các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 5. Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên hệ với bộ phận Anh ngữ của SET, số điện thoại: 08 3 848 4433 số nội bộ 16 hoặc 35 gặp chị Thu Hà.

Đăng ký thi xếp lớp vào Sáng Thứ 4 và Sáng Thứ 7 hàng tuần lúc 8g30. Miễn phí thi xếp lớp!

Trân trọng thông báo.

Đóng