1

Kết quả thi IELTS tháng 4 – 2012

Gửi Email bài này

 

Họ

Tên

Nghe

Đọc

Viết

Nói

Tổng

Trần Thị Diễm

Quyên

8

7.5

5.5

6.5

7

Phạm Lê Anh

Tuấn

8

7.5

7

6

7

Lê Thị Huyền

Trang

7

7.5

6.5

7.5

7

Võ thị Hồng

Trâm

6.5

6.5

6.5

6

6.5

Nguyễn Ngọc Hoàng

Kim

7

7.5

6

6

6.5

Trương Thị Thúy

Vy

7

6.5

5

7

6.5

Lê Thị Trúc

Lim

5.5

6

5.5

6

Các bài viết liên quan: