1

Kết quả thi IELTS tháng 10/2008

Gửi Email bài này

Bộ phận SET - IELTS Bổ trợ Du học xin liệt kê chi tiết điểm thi IELTS của ngày thi trong tháng 10/2008, vui lòng tham khảo thông tin phía dưới :

Họ  

Tên

Nghe 

Đọc 

Viết 

Nói

Tổng điểm

Nguyễn Hoàng Nhật

Khanh

5.5

5.5

6.0

6.0

6.0

Phạm Thị Bảo

Ngọc

6.0

5.0

5.5

6.0

5.5

Dương Quang

Huy

5.5

5.5

5.0

5.5

5.5

Võ Hùng

Anh

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

Vũ Thế

Bảo

5.0

5.5

5.5

5.5

5.5

Nguyễn Quang

Huy

6.5

6.0

6.5

5.0

6.0

Huỳnh Thế Duy

Nguyên

6.0

7.0

5.5

6.5

6.5

Phạm Thái Thảo

Nguyên

7.0

8.5

7.0

6.0

7.0

Phó Hoàng

Hướng

5.0

5.5

5.5

6.5

5.5

Lê Thanh

Tuyền

5.5

7.0

6.5

5.5

6.0

Nguyễn Phương

Duy

5.5

5.5

6.0

6.5

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chúc mừng các bạn!

 

 

 

Đóng