1

Kết quả thi IELTS mới nhất (Tháng 4/2010)

Gửi Email bài này

Họ  Tên Nghe Đọc  Viết  Nói 

Tổng

Nguyễn Thị Hoàng Anh 5.5 7 6 6.5 6.5
Nguyễn Thị Thanh Hoa 6.5 7 6 5.5 6.5
Đỗ Thi Kim  Hoa 5.5 6.5 7.5 6 6.5
Lê Ngọc Tường Vi 6 6 5 6 6
Trương Hữu Phúc  Lan  5.5 5.5 6.5 5.5 6
Vũ Thị Kiều Vi 6.5 6.5 4.5 5.5 6
Nguyễn Duy Tín 5.5 6 6.5 6.5 6
Sầm Thị Huỳnh   Trang 6 6 6.5 6 6
Trần Minh   Nhật 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Mai Hồng Linh 6 5 5.5 6 5.5
Quách Như Ngọc 5 4.5 6 6.5 5.5
Huỳnh Trí Thiện 5.5 5.5 5 6.5 5.5
Chu Việt Hưng 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Nguyễn Thị Kim Khánh 5.5 5.5 5 5 5.5
Vũ Thị Thùy Trang 5.5 6 5.5 5.5 5.5
Phạm Chí Thanh 5.5 5 6 6 5.5
Võ Thị Hoàng Lam 5 5.5 6 5 5.5
Phan Quốc Đạt 5.5 5.5 5.5 5 5.5

 

 

Đóng