Kết quả thi IELTS MỚI đây (Tháng 2.2010)!!!

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 12/03/2010. Đăng trong Danh sách điểm IELTS cao. Lượt xem : 7793

 

Họ  Tên Nghe Đọc  Viết  Nói  Tổng
Nguyễn Quang Huy 8 7.5 5.5 7.5 7
Nguyễn Phạm Thanh  Phú 8 7.5 6 6.5 7
Nguyễn Thị Thu  Nga 7 7.5 6 6.5 7
Ngũ Thụy Phương  Anh 6.5 8 6.5 6.5 7
Phan Bùi Nhuận  Sơn 6 6.5 5 7.5 6.5
Phan  Minh 6 7 6 6.5 6.5
Nguyễn Thị Minh  Toàn 6.5 6.5 6 6 6.5
Đinh Phạm Bảo  Như 6 6.5 7 6.5 6.5
Nguyễn Ngọc Tuyết  Vân 7 7 5.5 6 6.5
Lê Nguyên Minh 7.5 6.5 5.5 6.5 6.5
Lý Quốc Trung 5.5 7.5 5 6 6
Nguyễn Mai Thanh  Thúy 5.5 6.5 5 6.5 6
Trương Quang  Thắng 6.5 6 5.5 5 6
Huỳnh Trần Cẩm  5.5 6.5 5.5 6.5 6
Nguyễn Thế  Sử 5.5 7 5.5 5 6
Phương Vỹ  Quyền 5.5 5 5.5 5 5.5
Trần Ngọc  Vinh 5.5 6 5.5 5 5.5
Lê Nguyễn Quốc  Hồng 5 5.5 5 5.5 5.5
Nguyễn Ngọc  Út 6 5.5 4.5 6.5 5.5
Nguyen_Pham_Thanh_Phu Ngu_Thuy_Phuong_Anh    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.