1

Kết quả Kỳ thi IELTS trong Tháng 1/2010

Gửi Email bài này

Họ  Tên Nghe Đọc Viết  Nói Tổng 
Trần Đoan  Thư 9.0 8.5 7.5 8.5 8.5
Trần Thị Thanh  Tâm 7.5 8.0 6.0 8.0 7.5
Nguyễn Ngọc Anh  7.5 8.0 7.0 7.5 7.5
Nguyễn Thị Thùy  Dung 6.5 7.0 7.5 6.5 7
Bùi Thanh  Bình 7.0 6.5 6.5 7.0 7
Nguyễn Bùi Bích  Ngọc 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5
Võ Đình  Vinh 6.5 8.0 5.5 5.0 6.5
Trần Thị Vân Anh 6.0 7.5 5.5 6.5 6.5
Trần Minh  Hải 7.0 5.0 7.0 6.0 6.5
Trần Minh  Trí 5.5 6.5 5.5 5.5 6
Nguyễn Ngọc Trường An 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Bùi Thị Vân  6.0 7.5 6.0 5.0 6
Trương Thị Mỹ  Trinh 6.5 6.0 5.0 5.5 6
Lê Minh  Hiển 6.0 6.0 5.0 6.0 6
Nguyễn Thị Thúy  Hồng 6.5 6.5 5.0 5.5 6
Cao Thị Nhật  Linh 5.5 5.5 6.0 6.0 6
Lê Ngọc Quỳnh  Thư 6.0 5.5 6.0 5.0 5.5
Cao Minh  Trí 5.5 5.5 5.0 5.0 5.5
Chi Thúy Ngọc 5.0 6.5 5.0 5.0 5.5
Phạm Trung Vinh 6.5 6.0 5.0 5.0 5.5
Nguyễn Thị Minh Hiền 8.0 9.0 6.0 6.0 7.5

Đóng