Kết quả Kỳ thi IELTS trong Tháng 1/2010

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 25/01/2010. Đăng trong Danh sách điểm IELTS cao. Lượt xem : 6375
Họ  Tên Nghe Đọc Viết  Nói Tổng 
Trần Đoan  Thư 9.0 8.5 7.5 8.5 8.5
Trần Thị Thanh  Tâm 7.5 8.0 6.0 8.0 7.5
Nguyễn Ngọc Anh  7.5 8.0 7.0 7.5 7.5
Nguyễn Thị Thùy  Dung 6.5 7.0 7.5 6.5 7
Bùi Thanh  Bình 7.0 6.5 6.5 7.0 7
Nguyễn Bùi Bích  Ngọc 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5
Võ Đình  Vinh 6.5 8.0 5.5 5.0 6.5
Trần Thị Vân Anh 6.0 7.5 5.5 6.5 6.5
Trần Minh  Hải 7.0 5.0 7.0 6.0 6.5
Trần Minh  Trí 5.5 6.5 5.5 5.5 6
Nguyễn Ngọc Trường An 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Bùi Thị Vân  6.0 7.5 6.0 5.0 6
Trương Thị Mỹ  Trinh 6.5 6.0 5.0 5.5 6
Lê Minh  Hiển 6.0 6.0 5.0 6.0 6
Nguyễn Thị Thúy  Hồng 6.5 6.5 5.0 5.5 6
Cao Thị Nhật  Linh 5.5 5.5 6.0 6.0 6
Lê Ngọc Quỳnh  Thư 6.0 5.5 6.0 5.0 5.5
Cao Minh  Trí 5.5 5.5 5.0 5.0 5.5
Chi Thúy Ngọc 5.0 6.5 5.0 5.0 5.5
Phạm Trung Vinh 6.5 6.0 5.0 5.0 5.5
Nguyễn Thị Minh Hiền 8.0 9.0 6.0 6.0 7.5    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.