1

Kết quả kỳ thi IELTS tháng 1 – 2012

Gửi Email bài này

 

281 7560000 10692000 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 14 0 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 16711680 52479 26367 13421772 16737792 13382502 16777215 True Bluebird 22858575 22852950 (`@````````` 266 263 5 110183775 110178150

Họ

Tên

Nghe

Đọc

Viết

Nói

Tổng

Võ Hoàng

Long

8

8.5

7

6.5

7.5

Đặng Thị Ngọc

Ánh

7

6.5

7.5

6

7

Lâm Bích

Phượng

7.5

7

6.5

7.5

7

Vũ An

Nghi

7

7

6

6

6.5

Đinh Thanh

Ngân

6.5

6.5

6

6

6.5

Lê Minh

Phương

6

6.5

7

6

6.5

Lý Hà

Duy

6.5

8

5.5

5.5

6.5

Đặng Hoàng

Phúc

6.5

7

5.5

6

6.5

Ngô Thị Kim

Ánh

6

5.5

5.5

6

6

Huỳnh Thanh

Kiều

4.5

6.5

6

6

6

Trần Phạm Quốc

Khánh

6.5

6

6

6

6

Lê Trương Nhật

Trường

5.5

6

6

5.5

6

Nguyễn Minh

Thành

6.5

5.5

6

5.5

6

Võ thị Hồng

Trâm

7

5.5

5.5

6.5

6

Lê Trúc

Lan

6.5

6

6

5.5

6

Trần Việt

Kim

6

5.5

6

6

6

Nguyễn Ngọc Khánh

Hằng

5.5

5

5.5

5.5

5.5

Đặng Anh

Đạt

6

5.5

6

5

5.5

Ngô Tấn

Bình

5

5.5

6

5.5

5.5

Nguyễn Hoàng

Quân

6

5.5

6

5

5.5

Trịnh Khả

Minh

5.5

5

5.5

5

5.5

Ngô Duy

Vương

6.5

5

5

5.5

5.5

Lê Thị Tú

Trinh

5

5.5

5.5

5

5.5

Đóng