1

Hội thảo: đại học La Trobe 9h sáng 28/11/2008

Gửi Email bài này

9h sáng 28/11/2008 đại học La Trobe sẽ tổ chức hội thảo về khóa học Master of Financial Analysis and Accounting tại công ty SET Education.

Website La Trobe University: www.latrobe.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hay email để tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi tiết xin liên hệ SET Education 08 3848 4433.

Email đăng kí tham dự.

Đóng