Hội thảo chuyên ngành Thạc sĩ Quản trị Thông tin Thương mại và Hệ thống

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 30/09/2008. Đăng trong Hội thảo. Lượt xem : 7324

Đây là khóa mở rộng của chương trình Thạc sĩ Quản trị Hệ Thống Quốc tế (Master of International Systems Management), được thiết kế để sinh viên có thể mở rộng kiến thức về ngành công nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và ý tưởng áp dụng hệ thống thông tin trong môi trường kinh doanh. Khóa học truyền đạt kiến thức và kỹ năng theo 4 lĩnh vực: industry-based IT tools, business units, business-focused IT units and an industry-based business intelligence project.

Industry-based IT tools bao gồm 

 • enterprise information systems (e.g. SAP)
 • business intelligence (e.g. SAS).

Business-focused IT units bao gồm

 • information systems design
 • information systems management
 • enterprise resource planning and customer relationship management
 • human computer interaction
 • business intelligence
 • entrepreneurship and IT data warehousing
 • knowledge management
 • IT project management and decision support systems.

Sinh viên cũng có cơ hội chọn một trong những đối tác của trường để thực tập đến 12 tuần. Đối tác của trường là những công ty tiêu chuẩn áp dụng các công nghệ tiên tiến trong lịnh vực  business intelligence, enterprise and resource planning và health care.

Hãy tham dự hội thảo để biết thêm chi tiết

Chương trình do Tiến sĩ Suzanne Zyngier  – Đại học La Trobe thực hiện
Thời gian : 9g – 12g sáng ngày 06/10/2008
Địa điểm: Văn phòng Du học SET
115 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1 Tp. HCM
ĐT: (848) 848 4433
Email: duhocSET@set-edu.com

* tham dự tự do. Vui lòng đăng ký trước để giữ chỗ  Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
  Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.