1

Học viên đạt điểm cao trong 6 tháng đầu năm 2009

Gửi Email bài này

Dưới đây là danh sách học viên học IELTS tại SET đạt điểm cao trong các kỳ thi từ tháng 1 đến tháng 7/2009. Bộ phận Anh văn bổ trợ du học xin trích lược điểm từng phần để các bạn tham khảo. Vui lòng click Điểm IELTS 6 tháng đầu năm 2009 xem chi tiết. (Lưu ý: bạn phải đăng nhập là thành viên mới xem chi tiết được). 

 Xin chúc mừng các bạn!

Đóng