1

Học sinh lớp 10 tại Taylor College được tặng iPad 2

Gửi Email bài này

Thật tuyệt vời khi mỗi học sinh lớp 10 tại trường Taylor College được tặng iPad 2 cho mục đích học tập của mình tại trường.

Chương trình được thử nghiệm dành cho học sinh lớp 10 tại Taylor Senior college Melbounre sử dụng iPad2 cho việc học tập và được cập nhật với phương pháp học tập tiên tiến nhất trong năm học 2012. Học sinh sẽ được toàn quyền sử dụng trong suốt thời gian học tại trường.Chương trình là sự tiếp nối của hệ thống Học tập thông minh đã được áp dụng từ lâu tại Taylor College.

Hãy cùng chúng tôi tham quan lớp học tại Taylor College http://www.youtube.com/watch?v=3wvwLcr8aAE&;feature=youtu.be

On Thursday 1 March 2012, Taylors Senior College, Melbourne launched the "Year 10 iPad Curriculum Initiative". Each student in the Year 10 cohort of 2012 has been issued with an iPad for the duration of their studies at Taylors Senior College, which they will use every day both at school and at home. The iPad will be used in a variety of ways in conjunction with the "Study Smart" system, and interactive whiteboards. This exciting project represents the commitment of Taylors Senior College, to ensure students are receiving the most engaging and effective educational experience possible.

Đóng