Học sinh lớp 10 tại Taylor College được tặng iPad 2

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 05/03/2012. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 4240    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.