1

Học bổng lên đến $2,000 tại Học viện Baxter Institute, niên khóa 2011

Gửi Email bài này

Chương trình h tr các bn sinh viên Vit Nam đăng ký nhp hc t nay đến 15 tháng 01 năm 2011

1. Min phí ghi danh

2. Hc Tiếng Anh ch vi $ 199 / tun; hc 5 tun được tng thêm 1 tun.

3. Tng b dng c hc tp chuyên ngành K Thut Nha Khoa tr giá $ 1,100

4. Hc bng $2,000 cho khóa hc Sa cha xe hơi và Làm bánh

5. Hc bng $ 1,000 cho khóa hc Kế toán, IT , Thm M và K thut làm tóc.

 

Ti Hc vin Baxter Institute các bn sinh viên có cơ hi đi làm thêm và được quan tâm đc bit vì trường có chuyên viên người Vit Nam; hơn na Hiu phó nhà trường là Mr. Trn Tun Anh đã có thi gian dài làm vic ti Austrade nên rt thông hiu v lut di trú cũng như chính sách h tr tìm kiếm vic làm và đnh cư ti Úc.

Đ đm bo cht lượng cho vic hc tp ca các bn sinh viên – hc đi đôi vi hành, nhà trường liên tc đi mi trang thiết b hc tp, đu tư phòng Lab; Hc vin Baxter t hào là mt trong s ít trường Melbourne được phép dy chuyên ngành K Thut Nha Khoa. Sinh viên tt nghip chuyên ngành này có cơ hi rt ln đ làm vic lâu dài ti Úc; hoc các bn có th tr v Vit Nam đ m phòng Lab riêng.

Hãy liên hệ Du Học SET để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục xin học bổng.

Du học SET

Trụ sở chính: 115 Đặng Dung, P. Tân Định, Q1, tp HCM

ĐT: +84 8 3848 4433

Hotline: 0918 118 119

Đóng