1

Học bổng từ trường anh ngữ P.I.C.E

Gửi Email bài này

Trường anh ngữ Perth International College of English - P.I.C.E hiện có các suất học bổng hấp dẫn dành riêng cho học sinh đăng ký và làm hồ sơ tại Du Học SET:

  • Học bổng 2 tuần Anh văn trị giá $514 khi đăng ký học 14 tuần anh văn tại trường
  • Học bổng 4 tuần Anh văn trị giá $1,000 khi đăng ký học 24 tuần anh văn tại trường
  • Học bổng 6 tuần Anh văn trị giá $1,500 khi đăng ký học 36 tuần anh văn tại trường

Trường giảng dạy các khóa anh ngữ liên thông với các trường đại học và cao đẳng uy tín như: Murdoch University (tham khảo học bổng Murdoch tại đây), Edith Cowan University, Curtin University, PIBT, TAFE WA (ETI), Tuart College, Canning College

Đóng