1

Học bổng từ RMIT College- Melbounre

Gửi Email bài này

Học bổng RMIT - Melbourne, Úc cho khóa Foundation

Trị giá học bổng: $5,000

Số lượng: 12 suất / năm

Đối tượng:

  • Sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Foundation tại RMIT _ Melbourne, Úc
  • Kèm đơn xin học bổng (dowload tại đây)
  • Học lực 2 năm trung học gần nhất
  • CV giới thiệu về quá trình học tập, làm việc, sở thích, tham gia hoạt động, giài thưởng v.v.
  • 1 hoặc 2 thư giới thiệu từ những người trực tiếp làm việc với bạn (giáo viên, người hướng dẫn, v.v), ghi rõ mối quan hệ (không tính người thân trong gia đình, họ hàng), thời gian người đó quen biết bạn, v.v. RMIT college sẽ kiểm tra tính xác thực của thư giới thiệu
  • Bài luận 500 từ thể hiện kế hoạch học tập và nghề nghiệp của bạn, vì sao bạn muốn đăng ký học bổng này và bạn sẽ đóng góp gì cho cộng đồng sinh viên RMIT

Liên lạc Du Học SET để đăng ký học bổng, xin trường và được miễn lệ phí xin trường application fee 

Đóng