1

Học bổng từ Murdoch Institute of Technology, dành riêng cho sinh viên Việt Nam

Gửi Email bài này


Khóa học Foundation:  với mỗi môn bạn hoàn tất trong chương trình Foundation này, bạn sẽ nhận được học bổng AUD250 cho mỗi môn đó. Như vậy, nếu hoàn tất toàn bộ chương trình Foudation tại MIT, bạn sẽ nhận được tổng học bổng là AUD1,500.

Khóa học Diploma: học bổng AUD2,000 sau khi hoàn tất khóa Diploma tại MIT.

Khóa học Advanced Diploma: học bổng AUD3,000 sau khi hoàn tất khóa Advanced Diploma tại MIT.

 

Một học sinh có thể nhận được nhiều học bổng nếu tham gia chương trình liên thông, ví dụ nếu học liên thông Foundation + Diploma + Advance Diploma, bạn sẽ nhận được học bổng với tổng trị giá là AUD 6,500 khi hoàn tất toàn bộ chương trình liên thông này.

Hạn chót đăng ký học bổng là 21/12/2011cho các khóa học bắt đầu tại MIT trước tháng 3/2012.

 

Hãy liên hệ Du Học SET để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục xin học bổng.

Du học SET

Trụ sở chính: 115 Đặng Dung, P. Tân Định, Q1, tp HCM

ĐT: +84 8 3848 4433

Hotline: 0918 118 119

Đóng