Học bổng từ học viện EASB – Singapore

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 01/06/2010. Đăng trong Học bổng du học Singapore. Lượt xem : 6819

Balestier_Campus1

Học bổng trị giá S$5000 dành cho các bạn theo học chương trình của trường University of Wales Institute Cardiff

– MBA

– MBA Project Management

 Khóa nhập học kế tiếp: tháng 8, tháng 11

 

Học bổng trị giá S$1000 dành cho các bạn theo học chương trình của trường Edinburgh Business School

 Khóa nhập học kế tiếp: tháng 7, tháng 1

 

*Để được nhận học bổng này EASB phải nhận được đầy đủ giấy tờ và phí nhập học của học sinh trước ngày 31/08/2010.

Liên hệ Du Học SET để đăng ký học bổng:

Trụ sở chính:

115 Đặng Dung, P. Tân Định, Q1, tp. HCM

Tel: 8 3848 4433

Hotline: 0918 118 119