1

Học bổng từ Đại Học ACU – 2012

Gửi Email bài này

Học bổng đặc biệt dành cho sinh viên đăng ký khóa tiếng Anh tại Đại Học ACU - Australian Catholic University.

Sinh viên đăng ký nhập học các khóa trước ngày 31/01/2013 sẽ được nhận học bổng 10 + 2: Cứ mỗi 12 tuần đăng ký học, bạn chỉ phải đóng học phí của 10 tuần.

Ví dụ:

  • Học 12 tuần được học bổng 2 tuần
  • Học 24 tuần được học bổng 4 tuần
  • Học 36 tuần được học bổng 6 tuần
  • Học 48 tuần được học bổng 8 tuần

Học phí khóa tiếng Anh tại ACU:

  • Melbourne và North Sydney - $310/ tuần
  • Brisbane - $280/ tuần

Miễn lệ phí enrolment fee 

Liên lạc DU HỌC SET  ngay hôm nay để đăng ký nhận ưu đãi này

Đóng