1

Học bổng Taylors College – 2012

Gửi Email bài này

 


1. Học bổng chương trình Phổ thông Trung học
Học bổng trị giá 25% học phí, áp dụng cho toàn thời gian học chương trình phổ thông.

2. Học bổng chương trình Dự bị Đại học Sydney, Dự bị Đại học Tây Úc
Học bổng có hai giá trị AU$6,000 hoặc AU$12,000

3. Học bổng chương trình Diploma về Thương mại tại Perth
Học bổng có hai giá trị AU$6,000 hoặc AU$12,000

4. Đã có anh em học tập tại Taylors College
Các học sinh có anh em trong gia đình đã/đang theo học tại trường Taylors College sẽ được giảm 10% học phí.
Để được xem xét cho các chương trình học bổng, học sinh cần hội tụ các điều kiện:

  • Có kết quả học tập xuất sắc trong 2 năm học vừa qua (điểm trung binh trên 8,0)
  • Thể hiện sự trưởng thành, năng động, sáng tạo và khả năng lãnh đạo
  • Thể hiện sự am hiểu về trường và chương trình học.
  • Vượt qua cuộc phỏng vấn với đại diện của trường bằng tiếng Anh.

 

Xác nhận nhập học sớm để được hưởng ưu đãi trong niên khóa mới
Học bổng trị giá AU$2,500 dành cho sinh viên nhận được thư xác nhận nhập học từ ngày 31/01/2012 đến trước ngày 30/04/2012

Số lượng học bổng có hạn, hãy sớm xác nhận nhập học

Liên lạc Du Học SET để đăng ký học bổng và làm hồ sơ du học hoàn toàn miễn phí


 


1. High school program scholarship
25% scholarship, eligible for full time students

2. University of Sydney Foundation, University of Western Australia Foundation scholarship
AU$6,000 or AU$12,000 scholarship

3. Diploma of Business in Perth

AU$6,000 or AU$12,000 scholarship

4. Family bursury at Taylors College
10% scholarship for students who have family member studied at Taylors College

To be eligible for these scholarship, student must have:

  • excelent study result in the last 2 years (GPA > 8.0)
  • abilities of creativity, leadership and mature
  • good understanding about the school and its offers
  • Pass the interview with school's representatives

Special offfer:
Save $2,500 for students who receive COe from 31/1/2012 to 30/04/2012

 

Contact SET today for this great offer!

 

Đóng