1

Học bổng SIBT(Macquarie) dành cho học sinh Việt Nam

Gửi Email bài này

SIBT thông báo có các suất học bổng dành cho các bạn học sinh Việt Nam

Yêu cầu:

1. Với khóa học Certificate IV

Học bổng: Miễn giảm 25% học phí cho 8 môn học đầu tiên của SIBT

Tiêu chuẩn:

- Học sinh lớp 11 đạt trung bình 80% điểm các môn học

- IELTS 5.5 (các kỹ năng phải từ 5 trở lên)

 

2. Với khóa học Diploma

Học bổng: Miễn giảm 25% học phí cho 8 môn học đầu tiên của SIBT

Tiêu chuẩn:

- Học sinh lớp 12 đạt trung bình 80% điểm các môn học

- IELTS 6.0 (các kỹ năng phải từ 5.5 trở lên)

 

Lưu ý: Học bổng áp dụng cho các kỳ nhập học tháng 10/2012, tháng 3/2013 và tháng 6/2013

Liên lạc ngay SET Education để nộp hồ sơ xin học bổng và biết thêm chi tiết.

{rokaccess author,special}Liên hệ trường: Shehan.Thampapillai@sibt.nsw.edu.au  {/rokaccess}

Đóng