1

Học bổng sau Đại học của trường University of Melbourne (VIC)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Thạc sĩ nhóm ngành Kinh tế - Thương mại

- Giá trị học bổng: 25-50% học phí

- Số lượng: 10 SVQT

- Khóa học: T2/2010

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập xuất sắc. IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Đóng