1

Học bổng sau Đại học của trường University of Adlaide (SA)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí Chương trình Thạc sĩ tất cả các ngành học (trừ Y khoa, Nha khoa).

- Giá trị học bổng: 50% học phí.

- Số lượng: 6 SVQT

- Khóa học: T2/2010, nộp hồ sơ trước 1/9/2009.

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập xuất sắc. IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6).

Đóng