1

Học bổng sau Đại học của trường The University of Queensland (QLD)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Miễn hoặc giảm học phí chương trình Thạc sĩ các ngành: Master of International Economics & Finance; Master of Development Economics; Master of Business Economics; Master of Health Economics

- Giá trị học bổng: 50% - 100% học phí

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 09/10/2009

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.8). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Đóng