1

Học bổng sau Đại học của trường RMIT University (VIC)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng:  Giảm học phí chuơng trình Thạc sỹ ngành Master of Biotechnology

- Giá trị học bổng:  AU$5000

- Số lượng:  2 SVQT

- Khóa học:  T7/2009

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên tốt nghiệp ĐH có thành tích học tập xuất sắc.

IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6) 

Đóng