1

Học bổng Phổ thông trung học của trường Wollongong College Australia (NSW)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Dự bị Đại học

- Giá trị học bổng: AU$4097 – 3 session (Học phí: 18900), AU$2350 – 2 session (Học phí: 14000)

- Số lượng: Không giới hạn số lượng

- Khóa học: T7/2009. Nộp đơn đến 31/7/09

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh lớp 11. ĐTB: 6.0 (Khóa bình thường). ĐTB: 7.0 (Khóa cấp tốc)

Đóng