1

Học bổng Phổ thông trung học của trường The University of Queensland (QLD)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Dự bị ĐH

- Giá trị học bổng: 50% học phí

- Số lượng: Số lượng tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: T2/2010. Nộp đơn trước 20/11/2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh lớp 12, hoặc Tốt nghiệp THPT (ĐTB 8.0). Học sinh lớp 11. (ĐTB >= 9.0). IELTS >= 5.5

Đóng