1

Học bổng Phổ thông trung học của trường Taylors College (Melbourne, Sydney, Perth)

Gửi Email bài này

1) Chương trình lớp 10+11+12 :

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình lớp 10+11+12

- Giá trị học bổng: AU$3,500/năm

- Số lượng: Không giới hạn số lượng

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh THPT

2) Chương trình lớp 10 - 11 - 12 & Dự bị Đại học

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình lớp 10 - 11 - 12 & Dự bị Đại học

- Giá trị học bổng: 25% – 50% học phí (1 năm)

- Số lượng: Phỏng vấn với đại diện của trường

- Khóa học: T1-4-7-10/2010

- Đối tượng xét tuyển: ĐTB: 8.0 (không có môn chính nào dưới 8.0). Khóa Foundation: IELTS 5.5 (Không có môn nào < 5.0)

Đóng