1

Học bổng Phổ thông trung học của trường St Michael’s Collegiate (Tasmania)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Trung Học (lớp 10, 11, 12)

- Giá trị học bổng: 20% học phí

- Số lượng: 2 SVQT

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh Trung học có học lực khá giỏi

Đóng