1

Học bổng Phổ thông trung học của trường Eynesbury International (Adelaide, SA)

Gửi Email bài này

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Trung học & Dự bị Đại học

- Giá trị học bổng: 25% - 50% học phí

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh Trung học có học lực giỏi, ĐTB >8.5

Đóng